Pekka Väisänen

Uskallan ajatella toisin

Uskon – ja kannustan myös muita – avoimeen vuorovaikutukseen ja sananvapauteen. Paikalleen jämähtäminen ei vie asioita eteenpäin, ei edistä yhteiskuntaamme eikä kehitä meitä yksilöinä. Meidän on otettava henkilökohtaisesti vastuuta itsestämme ja yhteisöstämme. Ajatellaan ja toimitaan yhdessä toisin.

Pekka Väisänen

  • Yhteiskuntatieteiden tohtori, vapaa toimittaja, opettaja
  • Juuriltaan savolainen, mutta Helsingin tuulista nauttinut jo yli 30 vuotta.
  • 53-vuotias urheilullinen yksineläjä, joka uppoutuu mielellään sotahistoriaan ja filosofiaan
  • Puhuu suomen lisäksi sujuvaa ranskaa, englantia ja ruotsia

Ajankohtaista

Poliittinen kokemus, jota vanha poliittinen eliitti edusti, oli muodostunut rasitteeksi, kun taas kokemattomuus ja tuntemattomuus kääntyi Putinille selkeäksi vahvuudeksi muiden ehdokkaiden rinnalla.

Suomen suhde Venäjään on aina ollut poiksellisen vaikea. Ongelmaa on pahentanut entisestään Venähän intressien loputon ymmärtäminen.

Throughout history, artificial intelligence (AI) has often been hailed as one of the most significant …

Olin ensimmäistä kertaa vaaleissa ehdolla, ja kokemus oli kaiken kaikkiaan ainutlaatuinen.

Nato-jäsenyyteen liittyvät kysymykset ja pohdinnat ovat loistaneet poissaolollaan poliittisessa keskustelussa, ja anti on ollut vähäistä myös muiden ulkopolitiikan vaikuttajien ja tahojen osalta. Itseäni kiinnostaa erittäin paljon mm. millaisia strategisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia olisi, jos Nato päättäisi perustaa pysyvän tukikohdan esimerkiksi Pohjois-Suomeen.

Ranskan dosentti ja filosofian tohtori Johanna Isosävi tuottaa podcast-sarjaa Ranskan kielestä ja kulttuurista. Minulla oli …

Kieli on ihmisen koti

Suomalaisten pitäisi muistaa, että vain me voimme pitää huolta kielestämme. Kukaan muu maailmassa ei ole kiinnostunut siitä, kuinka hyvin kielemme voi, ja mikä sen osaamisen taso on kouluissa, työelämässä ja arjessa.

Työ on ainoa asia, joka on muuttuvassa maailmassa ikuinen. Työ ja ahkeruus luovat kivijalan ja vision maan ja yhteiskunnan tulevaisuudelle. Työttömyys puolestaan kääntää asetelman toiseen ääripäähän.